Aanpak

Mijn werk is 100% user centric. Dat betekent dat in mijn aanpak de klant of bezoeker centraal staat. Om mijn werk goed te kunnen doen, moet ik begrijpen wie je klant is en wat je klant nodig heeft.

Helder maken wat je klant nodig heeft
User research, doelgroepen en persona’s, user story mapping, content design

Wie is je klant? Wat heeft je doelpubliek nodig? Hier kom ik achter met mijn methodische user research-aanpak. Deze helpt de doelgroepdefinitie en persona’s compleet en relevant te maken.

Met een toptakenonderzoek maak ik helder wat je doelpubliek echt nodig heeft (en wat misschien minder belangrijk is).

Tekst, video, informatie in een schema, flowchart, inforgraphic of animatie? Door goed te luisteren naar je doelpubliek en slim te analyseren, bedenken we de best passende formats voor je content.

Orde scheppen in de chaos
Informatiearchitectuur, contentstructuur, contentanalyse en -aanpak, workflow en governance

Dan beginnen we aan de puzzel: welke informatie komt waar? Dankzij een toptakenonderzoek weten we alvast wat prioriteit heeft.

Heb je al veel content op je website? Ik kan je nu vertellen welke content de meeste aandacht verdient en welke je beter offline haalt. Samen werken we ook aan een duurzame contentaanpak (creatie, redactie, onderhoud) en workflow voor jouw team.

Consistentie van jouw merk en stijl
Contentstijlgidsen, voice & tone, contentrichtlijnen

Wat is je stijl, je voice? Welke adjectieven omschrijven die het best? We definiëren de betekenis en afbakening van die adjectieven en geven concrete voorbeelden, zodat het karakter van jouw merk overal consistent is.

Voor specifieke situaties bepalen we de perfecte tone, passend bij de emotie van je bezoekers.

Contentrichtlijnen zijn een redactionele houvast waarin afspraken staan over schrijfwijze, aanspreking, grammatica en andere zaken die specifiek zijn voor jouw onderneming.

Contentstijlgidsen en -richtlijnen zijn onmisbaar voor redactieteams, bij uitbesteding van contentcreatie en bij vertalingen.

Efficiente content voor perfecte UX
UX writing, interface content

Hoe een bezoeker door je website of app beweegt, via knoppen, visuele en tekstuele pointers, wordt bepaald door het design én door de tekst in het design. Een knop kan nog zo mooi en opvallend gedesigned zijn, als de tekst op die knop niet duidelijk of aantrekkelijk genoeg is, zal de conversie tegenvallen. Testen, meten en een doorgeven kennis van de doelgroep zijn de sleutels tot succesvolle interface content.

Inclusieve content
Diversiteitscheckup, stresstesting

De samenleving is superdivers. Jouw publiek is dat ook – wellicht meer dan je denkt. Ik help je graag inzicht te krijgen in de diversiteitsaspecten die voor jouw organisatie relevant zijn. Zo zorgen we voor content die

  • Niemand kwetst of uitsluit
  • Een groter publiek aanspreekt
  • Ook in stress-situaties goed presteert

Deze oefening gaat trouwens breder dan content en kan je ook op ideeën en inzichten brengen die nuttig zijn voor andere aspecten van je diensten en producten.

Kennisdelen
Workshops, masterclasses en presentaties

Tijdens levendige, interactieve workshops leer ik jouw medewerkers of deelnemers aan jouw conferentie de kneepjes van het vak. Tijdens conferenties werken we rond fictieve cases. In in-house workshops pakken we meteen de bestaande content aan.